Aktualności

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, którego współautorem jest prof. dr hab. Andrzej Herbet. Jest to jedyny aktualny i – jak dotąd – najbardziej obszerny komentarz do tej ustawy. Zapraszamy do lektury


W dniu 9 maja 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta. Jest to kompleksowy akt prawny, który zastępuje dotychczasowe, rozproszone rozwiązania prawne w tytułowym zakresie, uchylając m.in. ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa istotnie zmienia kształt szeregu instytucji prawa konsumenckiego, m.in. uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, reguły odstąpienia od umowy, obowiązki kontraktowe przedsiębiorców zawierających umowy z podmiotami nieprofesjonalnymi. Czas na dostosowanie się do nowych przepisów wyznacza 6-miesięczne vacatio legis.


Nakładem wydawnictwa C.H.Beck ukazało się trzecie wydanie II tomu komentarza do kodeksu spółek handlowych, którego współautorem jest prof. dr hab. Andrzej Herbet. Jest to najbardziej obszerny, kompleksowy i aktualny komentarz do przepisów o spółce z o.o.
Zapraszamy do lektury.

Aktualności

news
Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, którego współautorem jest prof. dr hab. Andrzej Herbet. Jest to jedyny aktualny i – jak dotąd – najbardziej obszerny komentarz do tej ustawy.
Zapraszamy do lektury

Newsletter

Chcesz mieć bieżące informacje?
Zapisz się na nasz newsletter.
ul. Krakowskie Przedmieście 41
20-076 Lublin
tel./fax: + 48 81 464 36 77
tel kom. 606 928 214
e-mail: biuro@herbet.com.pl
NIP: 862 142 02 40
REGON: 061543428