Usługi

Prawo cywilne, w tym przede wszystkim prawo umów, stanowi kolejny wiodący obszar naszej specjalizacji. W tej dziedzinie kancelaria świadczy usługi w zakresie przygotowania, opiniowania i negocjowania umów oraz doradztwo w trakcie ich wykonywania. Dotyczy to zwłaszcza:

 • umów inwestycyjnych;
 • umów sprzedaży rzeczy, kompleksów majątkowych i praw;
 • umów projektowych, o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo, deweloperskich; 
 • umów agencyjnych, dystrybucyjnych, franchisingowych; 
 • umów licencyjnych i innych umów w zakresie transferu technologii;
 • mów leasingu; 
 • umów bankowych.

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów również w sprawach odszkodowawczych, związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, czynami niedozwolonymi czy odpowiedzialnością za produkt.

Obszarem aktywności Kancelarii, który wykracza poza sferę klasycznego prawa cywilnego jest obrót nieruchomościami oraz inwestycje. Zakres usług świadczonych w t6ym zakresie obejmuje m.in.:

 • badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości; 
 • przygotowywanie i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, pozyskiwanie wymaganych zgód i pozwoleń;
 • obsługę prawną i negocjowanie umów w ramach procesu finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych;
 • przygotowywanie umów i dokumentacji na potrzeby procesu inwestycyjnego (umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, umowy o generalne wykonawstwo, umowy o podwykonawstwo);
 • przygotowywanie umów deweloperskich, prospektów informacyjnych etc.

Kancelaria świadczy również usługi z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, zwłaszcza w sprawach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw rodzinnych. Świadczymy pomoc prawną w sprawach o:

 • rozwód oraz separację; 
 • zniesienie współwłasności, uregulowanie zarządu przedmiotem współwłasności, podział majątku wspólnego małżonków; 
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku.
 •  

Zabezpieczamy wreszcie interesy naszych klientów oraz ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa na wypadek śmierci oraz różnego typu sporów rodzinnych i spadkowych.

 

Aktualności

news
Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, którego współautorem jest prof. dr hab. Andrzej Herbet. Jest to jedyny aktualny i – jak dotąd – najbardziej obszerny komentarz do tej ustawy.
Zapraszamy do lektury

Newsletter

Chcesz mieć bieżące informacje?
Zapisz się na nasz newsletter.
ul. Krakowskie Przedmieście 41
20-076 Lublin
tel./fax: + 48 81 464 36 77
tel kom. 606 928 214
e-mail: biuro@herbet.com.pl
NIP: 862 142 02 40
REGON: 061543428