Usługi

Prawo korporacyjne należy do wiodących specjalizacji kancelarii. Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów z kapitałem polskim, jak i zagranicznym, świadcząc m.in. usługi w zakresie:

 • tworzenia spółek,
 • oddziałów oraz przedstawicielstw,
 • reprezentowania spółek w postępowaniu rejestrowym,
 • planowania optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury spółek i grup kapitałowych,
 • umów i sporów miedzy wspólnikami i akcjonariuszami,
 • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
 • corporate governance oraz obsługi prawnej organów spółek kapitałowych,
 • likwidacji spółek. 

W ramach naszych usług wspomagamy Klientów także w zakresie tworzenia spółek podlegających prawu obcemu, oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych, inwestycji offshore itp.

Istotnym obszarem aktywności kancelarii jest również obsługa fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Kancelaria świadczy m.in. usługi w zakresie:

 • sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw,
 • transakcji typu share deal,
 • badań prawnych i podatkowych typu due diligence,
 • umów joint venture i umów wspólników lub akcjonariuszy,
 • łączenia spółek, - podziału spółek,
 • przekształceń spółek i innych podmiotów.

Aktualności

news
Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, którego współautorem jest prof. dr hab. Andrzej Herbet. Jest to jedyny aktualny i – jak dotąd – najbardziej obszerny komentarz do tej ustawy.
Zapraszamy do lektury

Newsletter

Chcesz mieć bieżące informacje?
Zapisz się na nasz newsletter.
ul. Krakowskie Przedmieście 41
20-076 Lublin
tel./fax: + 48 81 464 36 77
tel kom. 606 928 214
e-mail: biuro@herbet.com.pl
NIP: 862 142 02 40
REGON: 061543428