Usługi

Z uwagi na rosnące znaczenie własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstwa, Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w tej sferze, w razie potrzeby współpracując z krajowymi i zagranicznymi rzecznikami patentowymi. Usługi Kancelarii w tej dziedzinie obejmują m.in.:

  • doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej (ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych i przemysłowych, ochrony znaków towarowych); 
  • doradztwo i obsługę transferu lub licencjonowania praw własności intelektualnej i przemysłowej; 
  • reprezentację w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej; 
  • reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i sądami w zakresie praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych; 
  • ochronę interesów niemajątkowych i majątkowych klientów, wsparcie w szybkim reagowaniu na naruszenia ich praw niematerialnych oraz dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, sprostowań czy przeprosin. 

Ponadto, w warunkach rosnącej konkurencji Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie oraz profesjonalne doradztwo w zakresie:

  • oceny zgodności planowanych działań z prawem konkurencji i prawem konsumenckim; 
  • identyfikacji praktyk naruszających interesy konsumentów; 
  • identyfikacji i reagowania na czyny nieuczciwej konkurencji; 
  • przygotowywania i przeprowadzania transakcji koncentracyjnych; 
  • reprezentacji klientów w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UOKiK i właściwymi sądami. 

Aktualności

news
Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, którego współautorem jest prof. dr hab. Andrzej Herbet. Jest to jedyny aktualny i – jak dotąd – najbardziej obszerny komentarz do tej ustawy.
Zapraszamy do lektury

Newsletter

Chcesz mieć bieżące informacje?
Zapisz się na nasz newsletter.
ul. Krakowskie Przedmieście 41
20-076 Lublin
tel./fax: + 48 81 464 36 77
tel kom. 606 928 214
e-mail: biuro@herbet.com.pl
NIP: 862 142 02 40
REGON: 061543428