Publikacje

2009

  • Company Law, [w:] A Synthesis of Polish Law (red. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska), vol. 2, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften 2009.
  • Rozdział IV: Prawo spółek [w:] Prawo polskie. Próba syntezy (red. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska), wyd. 1, Warszawa 2009.
  • Projekt stanowiska Sejmu w sprawie skargi konstytucyjnej (sygn. akt SK 26/09), dotyczącej ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy– Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw,
  • Zeszyty Prawnicze BAS 2009, nr 3-4.

Aktualności

news
Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, którego współautorem jest prof. dr hab. Andrzej Herbet. Jest to jedyny aktualny i – jak dotąd – najbardziej obszerny komentarz do tej ustawy.
Zapraszamy do lektury

Newsletter

Chcesz mieć bieżące informacje?
Zapisz się na nasz newsletter.
ul. Krakowskie Przedmieście 41
20-076 Lublin
tel./fax: + 48 81 464 36 77
tel kom. 606 928 214
e-mail: biuro@herbet.com.pl
NIP: 862 142 02 40
REGON: 061543428