Publikacje

2014

  • A. Herbet, w: A. Herbet, S. Pawłowski, P. Zakrzewski, Ustawa o spółdzielczych klasach oszczędnościowo-kredytowych. Komentarz, Warszawa 2014;
  • A. Herbet, Sposób reprezentacji spółki kapitałowej w umowach zawieranych z członkiem zarządu i jego małżonkiem, LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego;
  • A. Herbet, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. II, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300, wyd. 3, Warszawa 2014.

Aktualności

news
Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, którego współautorem jest prof. dr hab. Andrzej Herbet. Jest to jedyny aktualny i – jak dotąd – najbardziej obszerny komentarz do tej ustawy.
Zapraszamy do lektury

Newsletter

Chcesz mieć bieżące informacje?
Zapisz się na nasz newsletter.
ul. Krakowskie Przedmieście 41
20-076 Lublin
tel./fax: + 48 81 464 36 77
tel kom. 606 928 214
e-mail: biuro@herbet.com.pl
NIP: 862 142 02 40
REGON: 061543428