Zespół

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Herbet, radca prawny

Rocznik 1973. Obszary specjalizacji: prawo cywilne i handlowe, w szczególności: prawo spółek, prawo umów handlowych, prawo papierów wartościowych, ochrona dóbr osobistych i własności intelektualnej.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Od 2009 r. kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL. Ekspert w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (2002-2009), ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (2009-2014), autor licznych ekspertyz i opinii prawnych przygotowywanych na zlecenie instytucji finansowych, wiodących polskich kancelarii prawnych i organów władzy publicznej.

Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i konstytucyjnego, w tym komentarza do Kodeksu spółek handlowych (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja) i członkiem zespołu autorskiego Systemu Prawa Prywatnego. Wykłada na seminariach, konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego i handlowego organizowanych przez środowiska prawnicze i biznesowe.

Aktualności

news
Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, którego współautorem jest prof. dr hab. Andrzej Herbet. Jest to jedyny aktualny i – jak dotąd – najbardziej obszerny komentarz do tej ustawy.
Zapraszamy do lektury

Newsletter

Chcesz mieć bieżące informacje?
Zapisz się na nasz newsletter.
ul. Krakowskie Przedmieście 41
20-076 Lublin
tel./fax: + 48 81 464 36 77
tel kom. 606 928 214
e-mail: biuro@herbet.com.pl
NIP: 862 142 02 40
REGON: 061543428