';
Preloader logo

Doręczenie decyzji administracyjnej osobie fizycznej w miejscu jej pracy za pośrednictwem osoby upoważnionej przez pracodawcę do odbioru pism