';
Preloader logo
APLIKANT RADCOWSKI

Marcin Bubicz

Strona Główna / O Kancelarii / Marcin Bubicz

Marcin Bubicz

Aplikant radcowski, doktorant z zakresu nauk prawnych.

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego praca magisterska została uznana za najlepszą pracę ekonomiczną w kraju w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP w 2021 roku.  Ukończył także z wyróżnieniem studia historyczne oraz podyplomowe studia z zakresu MBA.

Posiada doświadczenie w pracy parlamentarnej, między innymi z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentem Europejskim oraz Izbą Gmin Parlamentu Brytyjskiego. Od 2021 r. odbywa aplikację radcowską przy OIRP w Lublinie.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem handlowym, prawem administracyjnym oraz prawem międzynarodowym publicznym.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

DANE KONTAKTOWE

+813 07 07 00

mbubicz@herbet.com.pl

OBSZARY PRAKTYKI