';
Preloader logo

Obowiązki i odpowiedzialność członków Zarządu

Strona Główna / Usługi / Obowiązki i odpowiedzialność członków Zarządu

NASZE

Szkolenia

Masz problem?

Jeżeli chciałbyś uzyskać fachową pomoc skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer telefonu

+813 07 07 00

Na menedżerach najwyższego szczebla spoczywa zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Niezależnie od tego czy zatrudnia ono 10 czy 1000 osób zakres obowiązków tych osób jest ogromny. Części z nich przypisane są również zasady ponoszenie odpowiedzialności za nieprawidłowe/ nierzetelne ich wykonanie.

Każdy menedżer, dla bezpieczeństwa własnego, rodziny i firmy, powinien doskonale wiedzieć co powinien, a czego nie może robić w ramach zarządzania przedsiębiorstwem.

W ramach niniejszego szkolenia omówione zostaną kluczowe obowiązki członków Zarządów i Rad Nadzorczych oraz związane z nimi zasady odpowiedzialności. Analizie poddane będzie również orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz prawdziwe sytuacje, z którymi stykają się menedżerowie.

Charakterystyka szkolenia:

  • grupy szkoleniowe do 8 osób;
  • szczegółowa tematyka szkolenia ustalana indywidualnie z Uczestnikami;
  • wymiar czasowy szkolenia dostosowany do wybranej tematyki;
  • analiza prawa;
  • analiza orzecznictwa;
  • case study;
  • prowadzący z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym.