';
Preloader logo
NASZA SPECJALIZACJA

Prawo i postępowanie administracyjne

Strona Główna / Usługi / Prawo i postępowanie administracyjne

POZOSTAŁE

Usługi

Masz problem?

Jeżeli chciałbyś uzyskać fachową pomoc skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer telefonu

+813 07 07 00

Ze względu na znaczną ilość regulacji prawnych w obszarze administracji załatwienie wielu, często nawet stosunkowo prostych spraw urzędowych sprawia przedsiębiorcom i osobom fizycznym liczne problemy, a także zabiera czas, który mogliby przeznaczyć na realizację innych zadań.

Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii jest prawo i postępowanie administracyjne, oraz sądowo-administracyjne. Prawnicy Kancelarii posiadają szeroką wiedzę nt. obowiązujących w prawie administracyjnym przepisów, oraz stosowanych przez organy administracji interpretacji.

W ramach dotychczasowej praktyki Kancelaria uczestniczyła w realizacji licznych procesów inwestycyjnych (budowlanych), reprezentowała Klientów w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa, jak również w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Kancelaria doradza i reprezentuje Klientów m. in. w:

  • postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym z zakresu prawa budowlanego (pozwolenie na budowę, legalizacja samowoli budowlanej, nakaz rozbiórki obiektu, itp.);
  • postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym z zakresu ochrony środowiska (decyzje środowiskowe, raport o bezpieczeństwie, plan zapobiegania awariom, wewnętrzny plan operacyjno-ratunkowy, itp.);
  • postępowaniu dotyczącym wywłaszczenia nieruchomości i uzyskania należnego odszkodowania z tego tytułu;
  • postępowaniu z zakresu gospodarki nieruchomościami;
  • toku prowadzonych kontroli administracyjnych i podatkowych;
  • postępowaniach przed wojewódzkim konserwatorem zabytków;
  • zakresie spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce.

W ramach świadczonych usług Kancelaria może przeprowadzić również analizę stanu prawnego i faktycznego nieruchomości znajdujących się w obszarze zainteresowań Klientów, przed ich planowanym zakupem.

Publikacje

Z NASZEGO BLOGA