';
Preloader logo
NASZA SPECJALIZACJA

Prawo pracy

Strona Główna / Usługi / Prawo pracy

POZOSTAŁE

Usługi

Masz problem?

Jeżeli chciałbyś uzyskać fachową pomoc skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer telefonu

+813 07 07 00

Kancelaria świadczy usługi związane z każdym aspektem prawa pracy. Doradzamy przedsiębiorcom przy prowadzeniu rekrutacji, jak również pomagamy rozwiązać wszelkie zaistniałe na gruncie prawa pracy problemy. Wspieramy Klientów w negocjacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz przygotowujemy dokumentację dotyczącą zbiorowego prawa pracy, taką jak regulaminy, układy zbiorowe pracy, polityki bezpieczeństwa i zatrudnienia, itp.

Działalność Kancelarii koncentruje się przede wszystkim na działaniach prewencyjnych, zmierzających do zapobiegania powstawaniu ewentualnych sporów i problemów prawnych. Świadczymy również usługi w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami.

Oferta Kancelarii skierowana jest również do osób indywidualnych – pracowników. W ramach świadczonych usług reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji m. in. w sprawach o:

  • stwierdzenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę;
  • przywrócenie do pracy lub odszkodowanie w związku z nieuzasadnionym lub naruszającym przepisy prawa pracy wypowiedzeniu umowy o pracę;
  • ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Publikacje

Z NASZEGO BLOGA