';
Preloader logo
NASZA SPECJALIZACJA

Umowy handlowe

Strona Główna / Usługi / Umowy handlowe

POZOSTAŁE

Usługi

Masz problem?

Jeżeli chciałbyś uzyskać fachową pomoc skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer telefonu

+813 07 07 00

Każdy przedsiębiorca jak i osoba fizyczna codziennie zawiera co najmniej kilka umów. Część z nich nie niesie ze sobą żadnych ryzyk, jak np. umowy sprzedaży zawierane w sklepie przy kupowaniu artykułów codziennego użytku. Istnieje jednak szereg umów, które skutkują powstaniem po obu stronach umowy licznych praw i obowiązków, których prawidłowe określenie wpływa wprost na możliwość ich skutecznego wyegzekwowania.

Kancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu wszelkiego rodzaju umów, możemy również ocenić już zawarte umowy i wskazać jakie ryzyka dla Klienta powstały w związku z ich zawarciem.

W ramach usługi możemy przygotować dla Klienta m. in. umowę:

 • sprzedaży nieruchomości i rzeczy ruchomych (np. umowę sprzedaży samochodu);
 • zamiany;
 • dostawy;
 • kontraktacji;
 • o dzieło i zlecenie;
 • o roboty budowlane;
 • najmu i dzierżawy;
 • leasingu, pożyczki i użyczenia;
 • agencyjną i komisu;
 • przewozu i spedycji.

Przygotowujemy również umowy specjalistyczne, takie jak m. in.:

 • kontrakty menedżerskie;
 • umowy związane z przeprowadzeniem procesu budowlanego;
 • umowy związane z obsługą i eksploatacją niestandardowych instalacji, konstrukcji, itp.

Na życzenie Klienta uczestniczymy również w procesie negocjowania wszelkiego rodzaju umów na bieżąco wskazując i eliminując potencjalne zagrożenia.

Publikacje

Z NASZEGO BLOGA