';
Preloader logo

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce

Strona Główna / Usługi / RODO w praktyce – szkolenie dla pracowników HR

NASZE

Szkolenia

Masz problem?

Jeżeli chciałbyś uzyskać fachową pomoc skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer telefonu

+813 07 07 00

Działalność socjalna pracodawcy jest niezwykle pożądana przez pracowników, dlatego też Ustawodawca stworzył elastyczne ramy prawne, w których działalność ta może być wykonywana. Niestety kolejne interpretacje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wyroki sądów powszechnych, które w założeniu miały dookreślić i uprościć realizowanie polityki socjalnej przez pracodawców sprawiają, że działalność ta niesie ze sobą ryzyko finansowe dla pracodawców.

Niniejsze szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, w których zakresie obowiązków mieszczą się zagadnienia związane z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Mogą z niego skorzystać również wszystkie inne osoby, dla których tematyka ta jest bliska lub interesująca.

Charakterystyka szkolenia:

  • grupy szkoleniowe do 20 osób;
  • szczegółowa tematyka szkolenia ustalana indywidualnie z Uczestnikami;
  • wymiar czasowy szkolenia dostosowany do wybranej tematyki;
  • analiza prawa;
  • analiza orzecznictwa;
  • case study;
  • prowadzący z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym.