';
Preloader logo
NASZA SPECJALIZACJA

Arbitraż i postępowanie polubowne

Strona Główna / Usługi / Arbitraż i postępowanie polubowne

POZOSTAŁE

Usługi

Masz problem?

Jeżeli chciałbyś uzyskać fachową pomoc skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer telefonu

+813 07 07 00

Zgodnie z filozofią Kancelarii Andrzej Herbet Kancelaria Radcy Prawnego spór sądowy jest rozwiązaniem ostatecznym, gdy wszelkie inne metody zawiodą. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim długi okres oczekiwania na ewentualne rozstrzygnięcie sądu, wysokie koszty procesu i niepewność co do treści rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym Kancelaria sukcesywnie wdraża alternatywne metody rozwiązywania sporów. Rozwiązania te są zdecydowanie szybsze i dużo tańsze od klasycznego procesu, a także często mniej sformalizowane. Wypracowane w ich ramach porozumienie pozwala na szybkie zakończenie toczącego się sporu i daje możliwość zaspokojenia wzajemnych roszczeń skonfliktowanych stron.

W ramach świadczonych usług Kancelaria prowadzi m. in.:

  • negocjacje;
  • mediacje;
  • postępowania polubowne i arbitrażowe m. in. przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Sądem Polubownym Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej (Ultima Ratio), Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Publikacje

Z NASZEGO BLOGA