';
Preloader logo
NASZA SPECJALIZACJA

Odszkodowania

Strona Główna / Usługi / Odszkodowania

POZOSTAŁE

Usługi

Masz problem?

Jeżeli chciałbyś uzyskać fachową pomoc skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer telefonu

+813 07 07 00

Kancelaria Andrzej Herbet Kancelaria Radcy Prawnego posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu, zarówno na drodze polubownej jak i sądowej, należnych odszkodowań i zadośćuczynień od Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz podmiotów prywatnych, które nieprawidłowo wywiązały się z zawartych umów.

Z pomocą Kancelarii Klienci mogą uzyskać odszkodowanie m. in. z tytułu:

  • wypadku komunikacyjnego – odszkodowanie dochodzone jest z polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jak również z polis AC, w przypadku gdy poszkodowany jest jednocześnie sprawcą zdarzenia;
  • wypadku przy pracy;
  • wad wykonanych robót budowlanych – odszkodowanie może być dochodzone m. in. w związku z ujawnieniem nieprawidłowego/ wadliwego wykonania zawartej umowy, czy też wadami ukrytymi wykonanych robót;
  • nienależytego wykonania zlecenia/ usługi;
  • opóźnienia lub odwołania lotu;
  • doznania innych szkód materialnych w związku z dzianiem lub zaniechaniem osoby trzeciej.

Publikacje

Z NASZEGO BLOGA